Digitaltrykt jersey

stoffer selges i hele meter antall=1 blir da 1 meter